Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden
Alpreco Willebroek

Alpreco Willebroek

Alpreco, gevestigd in Willebroek, is gespecialiseerd in de productie van kolommen in gewapend beton, balken in gewapend beton, I-liggers met veranderlijke hoogte en I-liggers met constante hoogte.
0
m² productiehal
0
m³/jaar
0
Aantal geproduceerde elementen/jaar

Duurzaamheid

Wij geloven in een duurzame toekomst voor iedereen. Het is essentieel voor de veerkracht en waarde van de Willy Naessens Group op lange termijn. Daarom hebben we onze ESG-strategie en duurzaamheidsfocus aangescherpt om de pioniers van onze sector te blijven.

Onze ESG-aanpak

Onze producten

Jobs

Benieuwd naar onze openstaande jobs?

Bij Alpreco zoeken we heel wat nieuwe, gemotiveerde medewerkers om ons team te versterken. Mensen die goesting hebben om samen de handen uit de mouwen te steken.
Ontdek ze hier

Over ons

Alpreco is gevestigd te Willebroek en vervaardigt balken en kolommen in spanbeton en in gewapend beton. Het productieproces is industrieel en gericht op een doorgedreven stadaardisatie. Alpreco is door KIWA gecertificeerd in het kader van het Nederlandse Bouwstoffenbesluit. Alpreco werd opgericht in 1999 en maakt sinds 2003 deel uit van de Willy Naessens Group. In 2007 werd een belangrijk investeringsprogramma afgewerkt, met opstart van een eigen betoncentrale en een verdrievoudiging van de bedrijfsoppervlakte.

Download hier

Alpreco behaalt CSC-certificaat

Het CSC-certificaat (Concrete Sustainability Council) is een internationale richtlijn voor het maatschappelijk verantwoord produceren van cement, aggregaten en beton.

Door het halen van dit certificaat versterkt Alpreco zijn reputatie als betrouwbare en veilige werkgever en onderscheiden ze zich ten opzichte van de andere spelers in de sector. Het certificaat bevestigt onder andere dat wordt voldaan aan de lokale wet- en regelgeving, veiligheid- en gezondheidsvoorschriften en dat de kwaliteit van de producten en diensten worden gemonitord en continu worden verbeterd. Met dit certificaat draagt Alpreco bij aan het behouden van de integriteit van het bedrijf en de goede relatie met de stakeholders.

Beleid om nationale of internationaal belangrijke sites te vermijden

Als onderneming wil Alpreco zich houden aan de hoogste normen van integriteit en verantwoordelijkheid. Alpreco erkent dat het vermijden van nationale of internationaal belangrijke sites van groot belang is om te voorkomen dat ze bijdragen aan conflicten of onethisch gedrag.

Klimaatbeleid

Als onderneming is Alpreco zich bewust van de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt en willen ze hun steentje bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (GHG). Alpreco draagt bij tot de doelstelling van de Group om zijn CO2-uitstoot met 2,5% per jaar te verminderen.

  • Meting: Alpreco zal regelmatig de uitstoot van GHG meten en bijhouden om te bepalen hoeveel GHG ze uitstoten en waar deze uitstoot plaatsvindt.
  • Rapportage: Alpreco zal de uitstoot van GHG jaarlijks rapporteren en deze informatie publiek beschikbaar maken zodat de stakeholders op de hoogte zijn van onze inspanningen om de uitstoot van GHG te verminderen.
  • Reductie: Alpreco zal doelen stellen om de uitstoot van GHG te reduceren en zal maatregelen treffen om deze doelen te behalen. Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van energie-efficiënte technologieën, het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het investeren in hernieuwbare energiebronnen.
  • Monitoring: Alpreco zal zijn inspanningen om de uitstoot van GHG te reduceren regelmatig monitoren en bijstellen indien nodig om ervoor te zorgen dat ze deze doelen behalen.

Alpreco is ervan overtuigd dat het naleven van dit beleid zal bijdragen aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het behouden van een duurzame toekomst voor ons allen.